Wednesday, November 23, 2011

Boekje open

Naar aanleiding van mijn vorige column (met andere ogen) mocht ik een warme brief ontvangen van de Sint. Hij sloot een suikerhart in (dat helaas gebroken aankwam) en verzekerde mij niet voornemens te zijn de bestanden ten aanzien van zoete en stoute kinderen te koppelen met die van de Kerstman.

De kindervriend voert verschillende argumenten aan.

Ten eerste is dit volstrekt overbodig: Sinterklaas weet immers al alles. Ten tweede zouden beide omvangrijke grote boeken van Sint en Kerstman gedigitaliseerd moeten worden en vervolgens bijeengevoegd tot één personenregister. In deze tijden van recessie is dat een te dure operatie.

De Goedheiligman overweegt wel zijn inlichtingendienst met die van de Kerstman samen te voegen, zo kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. Er vinden verkennende onderhandelingen plaats maar voorzichtigheid is geboden: de Kerstman opereert wereldwijd, de sint heeft een beperkter werkgebied (voornamelijk Nederland en België) Het gevaar is niet denkbeeldig dat de veel kleinere maar beter georganiseerde SID (Sint Informatie Dienst) wordt opgeslokt door de SIS (Santaclaus Intelligence Service). Op de achtergrond spelen bepaalde gevoeligheden van meer persoonlijke aard tussen de Kerstman en Sinterklaas, in dit stadium kan ik daar niet op in gaan.

De Sint wil graag benadrukken dat het postadres te Nuenen los staat van zijn legitimiteit, het betreft hier een eenvoudige belastingconstructie.
Ten aanzien van zijn personeelsbeleid wijst de Sint er fijntjes op dat de Kerstman zich behalve van groene elven ook van kleine dwergen bediend. Is dat dan geen discriminatie van kleine mensen? De Sint heeft ongetwijfeld goeie juristen maar persoonlijk vind ik dit een zwak verweer: de fout van de één legitimeert nog niet de fout van de ander.

Ten slotte tekende Sint Nicolaas bezwaar aan tegen de viering van vierhonderd jaar Turks - Nederlandse betrekkingen in 2012. Als Turkse bisschop leefde hij al rond het jaar 300 en reeds in de dertiende eeuw bezocht hij Utrecht alwaar hij geld in de schoenen van arme kinderen deponeerde. Het gaat wat hem betreft dus om zevenhonderd jarige betrekkingen.

B.Logger

No comments: