Wednesday, October 12, 2011

'de natuurlijke leider' Mark van Vugt & Anjana Ahuja

Omdat ik zelf leiding geef (en ook krijg) lees ik ook wel over leidingeven, communicatie, organisaties, tenminste als de invalshoek origineel genoeg is: ik laat mij graag verrassen. Het eerste boek wat ik bewust las was: 'Stoppen met leidinggeven'. Dat leek me de ultieme introductie voor een beginneling. Klopte bij toeval: rode draad was verantwoordelijkheid leggen bij degene bij wie het thuis hoort. Daar ben ik wel voor.

'De natuurlijke leider' reikt hoger, er worden verschillende theorieën kort besproken was aanleiding om te schetsen hoe het leiderschap evolueerde van de prehistorisch jagerverzamelaars (grote man) via landbouw gemeenschappen (chiefs en krijgsheren) tot het heden.
Het gaat ook over nog langer geleden in het dierenrijk: de vissen, de vogels en de apen worden niet vergeten. Erg goed aan dit boek is dat eindelijk ook de kant van de 'volgers' belicht wordt, dat wordt in de meeste boeken overgeslagen. Leiden en volgen is een soort onderlinge afspraak en leiders zijn zelf altijd weer volgers ten opzichte van anderen en of in andere situaties.

Het boek verklaart mijns inziens verschijnselen onvolledig maar de denkrichtingen en aanzetten vind ik steeds interessant. Zo is één van de conclusies dat de mens nog altijd beschikt over tegenstrijdige sets van eigenschappen uit ons verleden t.a.v. leidinggeven die bovendien niet meer bij de grotere organisatieverbanden van onze tijd passen.

Het boek eindigt met een al te simpel testje om te bepalen welk type leider je zelf bent/kunt worden/zou kunnen zijn. De uitslag zei mij weinig: ik bleek van alle markten thuis. Toch een leuk boekje voor leiders en volgers ...

Met natuurlijke groet B.Logger

No comments: