Monday, February 27, 2012

Dagboek van een dichter

Dagboek van een dichter / auteur: Leonard Nolens. Dit boek bevat de vier afzonderlijk eerder verschenen delen samen met het niet eerder verschenen vervolg over de jaren 1997-2007.

Gerenommeerd recensent T. van Deel roemt de dagboeken van de Vlaamse dichter Leonard Nolens (1947) Hij bestempelt ze als het beste van wat er in het Nederlands aan introspectieve dagboekliteratuur is geschreven. En zegt verder, dat de monumentale boekvorm die het hele project, dat nu is afgerond, heeft aangenomen recht doet aan de hoge kwaliteit en aan de hoge niet aflatende ernst van Nolens zelfonderzoek gedurende de jaren 1979-2007.

Nolens is een mens die het zichzelf zo moeilijk mogelijk maakt. Hij is iemand die het het liefst alleen maar over zichzelf heeft, maar hij graaft dan ook diep en genadeloos, zonder gĂȘne, maar dikwijls vervuld van schaamte, zelfverwijt.

Daarbij besteedt hij de volle aandacht aan de vorm. Hij is een overtuigde anti-postmodernist, hij wil juist zijn eigen identiteit door middel van het schrijven leren kennen en bevestigen. Een monument zonder weerga.

No comments: