Tuesday, February 21, 2012

Digital Textile Design

Digital Textile Design / auteurs: Melanie Bowles and Ceri Isaac. De digitale technieken die ons tegenwoordig ter beschikking staan hebben het maken van textielontwerpen totaal veranderd. Textiel in de breedste zin van het woord, van kleding tot bekleding.

Een digitale omgeving maakt het mogelijk, dat er veel meer ge-experimenteerd kan worden zowel in het ontwerpproces als ook bij het drukken. Software als Adobe Photoshop en Illustrator bleken ideale hulpmiddelen. Illustrator voor het werken met vectorafbeeldingen, Photoshop voor het werken met bitmapafbeeldingen en ander grafisch materiaal.

Het boek, dat prachtig geïllustreerd is, gaat in een aantal hoofdstukken in op deze materie. Na een inleiding volgen er hoofdstukken over o.a. het ontwerp- en drukproces, een aantal lessen hoe bepaalde ontwerpen te maken (tutorials), patronen, het digitale vakmanschap, een hoofdstuk over de techniek van het printen en sluit als laatste af met een index.

Een inspirerend en mooi kijkboek, dat een goede indruk van de tegenwoordige stand van zaken geeft.

No comments: