Monday, August 1, 2011

'De blauwdruk' van Karina Lamminga

'De blauwdruk' van Karina Lamminga

Dit boekje wil u helpen bij het vinden van uw levensopdracht. Daar moet u uiteraard wel behoefte aan hebben of, zo zouden anderen zeggen: u daarvan bewust zijn. Die laatsten gaan uit van levensopdracht als een vaststaand feit. Daar kan men zo zijn vragen bij hebben. Bestaat er zo iets als een levensopdracht? En als ie bestaat, is het dan handig om die te kennen? Wanneer weet je dat het jouw levensopdracht is en niet iets wat jouw omgeving je oplegde?

De term blauwdruk verwijst naar een mate van vastgelegd zijn, men kan zijn levensblauwdruk vervolgens met gedachten gevoelens en daden positief of negatief inkleuren. De auteur staaft haar opvattingen onder andere met een mix van astrologie (het Aquarius tijdperk) en min of meer oosterse filosofie waarin vorige en toekomstige levens een rol spelen: men kiest met hulp van gidsen z'n eigen ouders en tijd en plaats om te leven. Het leven, het bestaan, wordt opgevat als evolutionair, zich steeds verder ontwikkelend, juist ook in het opzicht van bewustzijn.

Ik gun iedereen het zijne (of levensopdracht) maar persoonlijk vind ik het een onprettige gedachte dat zoveel al, hoe betoverend ook, is vastgelegd. De ondertitel van het boek: 'voor iedereen is een plan geschreven' triggerde mij om het boek te gaan lezen.

Een ander bezwaar vind ik het onbekommerde shoppen bij uiteenlopende theorie├źn en filosofie├źn. Dat levert wellicht een geslaagd en aantrekkelijk bouwwerkje op, net zo gecompliceerd als de werkelijkheid maar nooit een verklaringsmodel. Het gekke is dat ik wel degelijk een gevoel van samenhang der dingen en alle leven heb maar ik haak altijd weer af wanneer dat gevoel in details aan mij uitgelegd en verklaard wordt. Dat kan niet kloppen omdat niemand dat zo precies kan weten.

Met onwetende groet B.Logger

No comments: