Thursday, August 11, 2011

third place

zou de titel van een speelfilm kunnen zijn, variant op 'the third man', maar het is een aanduiding voor openbare plekken die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Ooit waren dat de Rooms Katholieke kerken. Het aantal third places neemt in rap tempo af. Om die reden wijst de overheid openbare bibliotheken steeds nadrukkelijker aan als third place: een prettige plek om te verblijven, je terug te trekken maar ook voor ontmoeting en uitwisseling. Die overheid volgt daarmee een ontwikkeling: een groeiend aantal mensen bezoekt bibliotheken om dergelijke redenen.

Het is voor bibliotheken (ook voor ons) soms een heuse ontdekkingsreis om een goeie 'third place' te worden. De belangen van u, onze klanten, blijken soms tegengesteld: sommige komen voor ontmoeting en uitwisseling, anderen om zich terug te trekken, te onthaasten. De één zoekt vertier, de ander rust. Ik zie veel studenten die geconcentreerd willen werken, weer andere studenten komen als projectgroep in de bieb bij elkaar om te overleggen. Rond de laatste examenperiode was de centrale bieb compleet afgeladen met studerenden. De sfeer is dan anders.

De openbare bibliotheek was altijd al een openbare ruimte, maar een tamelijk doelgerichte: boeken inleveren en nieuwe lenen, een krantje of een blad lezen. Daar kwam bij: internetten, culturele sociale activiteiten, toenemende aantallen studerenden. Gebouwen zijn vaak nog niet op uw uiteenlopende behoeften ontworpen, laat staan daarop ingericht.

In het toekomstige Kenniscluster gebouw kunnen we beter aan die uiteenlopende behoeften voldoen. Maar ook nu al: men kan het rustigst studeren op de Gelderland bibliotheek (2de etage, links af voorbij het internetplein), op de rest van de 2de en op de 3de etage bij de ramen komen op de twee plaats qua rust. Overleggers kunnen het best op de 3de etage terecht één aan de grotere tafels.

B.Logger

No comments: