Friday, August 5, 2011

Ik heb altijd gelijk ....

Een collega complimenteerde mij onlangs dat ik makkelijk mijn fouten toegeef. Daar is wel wat op af te dingen. 'Ken u zelve' gaat hier zeker op want bepaalde type fouten maak ik nu eenmaal wat vaker dan gemiddeld en andere juist weer minder vaak. Dat wetende geef ik bepaalde dingen snel toe. Op andere terreinen ben ik hardnekkiger, ik vind het daarbij niet erg om voor een verloren zaak te strijden.

Deze overdenking bracht mij in herinnering dat ik vandaag in de krant las dat de aarde wellicht ooit twee manen bezat. Ze raakten al lang geleden met elkaar in botsing en sinds die tijd hebben we nog maar één maan. Deze nieuwe theorie is opgeworpen door een astronoom uit de verenigde staten en komt mij heel goed uit. Zie <http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/08/aarde-had-twee-manen>

Met een andere collega had ik (al weer jaren geleden) een discussie of je 'maneschijn' dan wel 'manenschijn' moet/kunt schrijven. Ik was een voorstander van de 'manenschijn' en verdedigde dit romantische standpunt met verve. Helaas bewees de collega met de 'van Dale' in de hand zijn onomstotelijke gelijk.

Ook toen wierp ik nog tegen dat correcte spelling afhangt van de planeet waarop men zich bevindt: toeristen op Jupiter genieten wel degelijk van 'manenschijn' aangezien deze planeet meerdere manen bezit. Helaas geen romantisch avondje, het wordt een ultrakort genoegen (enkele seconden) aangezien Jupiter geen aangenaam klimaat bezit en een zwaartekracht die als zeer neerdrukkend wordt ervaren.

Dankzij deze astronoom kan ik een nieuw en krachtig argument in stelling brengen: er was een tijd dat ook op aarde 'manenschijn' correcte spelling was.

B.Logger

1 comment:

Romke said...

Moraal van dit verhaal: Als je maar lang genoeg wacht,.......:-))