Tuesday, August 30, 2011

Opgebouwd uit hetzelfde : broers en zusters in de literatuur

Opgebouwd uit hetzelfde : broers en zusters in de literatuur / Auteur: Jan Fontijn. Is het zo dat Willem Frederik Hermans zijn zwartgalligheid en wantrouwen jegens anderen ontwikkelde omdat zijn zus hem overtrof in intellect en hij van jongs af aan meende in haar schaduw te staan?

Jan Fontijn beschrijft in het boek "Opgebouwd uit hetzelfde" de broer-zuster-relaties van een aantal bekende schrijvers: o.a. Stendhal, Nietzsche, Flaubert, Carry van Bruggen en Jacob Israƫl de Haan. Hiermee plaatst hij hun schrijverschap en het karakter van hun proza in een bijzonder perspectief.

Ook zet hij uiteen hoe schrijvers een moeizame of juist bijzonder innige relatie met hun zus of broer literair verwerkten. Fontijn, neerlandicus en literatuurwetenschapper, heeft zich intensief beziggehouden met de biografie als literair genre en daarover regelmatig gepubliceerd. Zijn tweedelige biografie van Frederik van Eeden werd o.a. zeer gewaardeerd.

"Opgebouwd uit hetzelfde" belicht allerlei kanten van familierelaties en hoe deze doorwerkten in de artistieke uitingen van een aantal grote schrijvers.

No comments: